Uslovi korišćenja

 

Dobrodošli na onlinecasinosrbija.org

 

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za korišćenje veb stranice K2 IGaming Partners, smeštene na adresi onlinecasinosrbija.org.

 

Pristupanjem ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove. Nastavite korišćenje onlinecasinosrbija.org samo ako se slažete sa svim uslovima navedenim na ovoj stranici.

 

Kolačići:

 

Veb stranica koristi kolačiće kako bi personalizovala vaše online iskustvo. Pristupom onlinecasinosrbija.org, pristali ste na upotrebu obaveznih kolačića.

 

Kolačić je tekstualni fajl koji postavlja veb server na vašem hard disku. Kolačići ne mogu pokretati programe niti dostavljati viruse na vaš računar. Kolačići su jedinstveno dodeljeni vama i mogu ih čitati samo veb server u domenu koji vam je izdao kolačić.

 

Možemo koristiti kolačiće radi prikupljanja, čuvanja i praćenja informacija u statističke ili marketinške svrhe kako bismo operirali našu veb stranicu. Imate mogućnost da prihvatite ili odbijete opciona kolačića. Postoje kolačići koji su neophodni za rad naše veb stranice. Ovi kolačići ne zahtevaju vaš pristanak jer uvek rade. Imajte na umu da prihvatanjem obaveznih kolačića prihvatate i kolačiće trećih strana, koji se mogu koristiti putem usluga koje pružaju treće strane ako koristite takve usluge na našoj veb stranici, na primer, prozor za prikazivanje video snimaka koji pružaju treće strane i integrisani su u našu veb stranicu.

 

Licenca:

 

Osim ako nije drugačije navedeno, K2 IGaming Partners i/ili njegovi licencirani nosioci prava intelektualne svojine poseduju sva prava intelektualne svojine na sav materijal na onlinecasinosrbija.org. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Možete pristupiti ovom materijalu sa onlinecasinosrbija.org u lične svrhe, podložno ograničenjima navedenim u ovim uslovima i odredbama.

 

Ne smete:

 

 • Kopirati ili ponovno objavljivati materijal sa onlinecasinosrbija.org.
 • Prodavati, iznajmljivati ili sublicencirati materijal sa onlinecasinosrbija.org.
 • Reprodukovati, duplirati ili kopirati materijal sa onlinecasinosrbija.org.
 • Ponovo distribuirati sadržaj sa onlinecasinosrbija.org.

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu od dana davanja.

 

Određeni delovi ove veb stranice pružaju korisnicima mogućnost da objavljuju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim delovima veb stranice. K2 IGaming Partners ne pregledava, uređuje, objavljuje niti pregledava komentare pre nego što se pojave na veb stranici. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja K2 IGaming Partners-a, njegovih agenata i/ili partnera. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja ih objavljuje. U meri dozvoljenoj primenljivim zakonima, K2 IGaming Partners neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove koji su nastali i/ili pretrpljeni usled korišćenja, objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj veb stranici.

 

K2 IGaming Partners zadržava pravo da nadgleda sve komentare i ukloni svaki komentar koji se smatra neadekvatnim, uvredljivim ili koji krši ove Uslove i odredbe.

 

Vi garantujete i izjavljujete da:

 

 • Imate pravo da objavite komentare na našoj veb stranici i posedujete sve neophodne licence i saglasnosti za to;

 

 • Komentari ne krše prava intelektualne svojine, uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patente ili zaštitne znakove trećih strana;

 

 • Komentari ne sadrže ništa klevetničko, uvredljivo, neprijatno, nemoralno, ili bilo koji drugi materijal koji je protivan zakonu ili povređuje privatnost.

 

 • Komentari neće biti korišćeni u svrhu promocije biznisa, privlačenja klijentele ili promocije komercijalnih ili ilegalnih aktivnosti.

 

 • Dajete K2 IGaming Partnersu neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukovanje, uređivanje i autorizaciju drugih da koriste, reprodukuju i uređuju vaše komentare u bilo kom obliku, formatu ili mediju.

 

Postavljanje hiperlinka ka našem sadržaju:

 

Sledeće organizacije mogu postaviti link ka našem sajtu bez prethodne pismene saglasnosti:

 

 • Vladine agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributeri online direktorijuma mogu postaviti link ka našem sajtu na isti način kao što postavljaju linkove ka sajtovima drugih navedenih kompanija;
 • Akreditovane kompanije u okviru sistema, osim neprofitnih organizacija, tržnih centara i grupa za dobrotvorno prikupljanje sredstava koje ne smeju postavljati linkove ka našem sajtu.

 

Ove organizacije mogu postaviti link ka našoj početnoj stranici, publikacijama ili drugim informacijama sa sajta, pod uslovom da link: (a) nije na bilo koji način zavaravajući; (b) ne sugerira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja postavlja link i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja postavlja link.

 

Možemo razmotriti i odobriti zahteve za postavljanje linkova od sledećih vrsta organizacija:

 

 • Široko poznati izvori potrošačkih i/ili poslovnih informacija;
 • Zajednice sajber-prostora (dot.com);
 • Udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • Distributeri online direktorijuma;
 • Internet portali;
 • Računovodstvene, pravne i konsultantske firme; i
 • Obrazovne institucije i udruženja trgovinskih delatnosti.

 

Ako odlučimo da tako postupimo, odobrićemo zahteve za postavljanje linkova od ovih organizacija pod sledećim uslovima: (a) link ne sme učiniti da izgledamo nepovoljno prema sebi ili našim akreditovanim kompanijama; (b) organizacija nema negativan dosije kod nas; (c) korist koju dobijamo od vidljivosti hiperlinka prevazilazi odsustvo K2 IGaming Partners-a; i (d) link se koristi u kontekstu opštih informacija o resursima.

 

Ove organizacije mogu postaviti link ka našoj početnoj stranici, pod uslovom da link: (a) nije na bilo koji način zavaravajući; (b) ne sugerira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja postavlja link i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst veb stranice strane koja postavlja link.

 

Ako pripadate nekoj od organizacija navedenih u stavu 2 i želite postaviti link ka našem sajtu, obavestite nas slanjem e-maila na adresu K2 IGaming Partners. Molimo vas da uključite vaše ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije, kao i URL vašeg sajta, spisak svih URL-ova sa kojih nameravate postaviti link ka našem sajtu i spisak URL-ova sa našeg sajta ka kojima želite postaviti link. Molimo vas da sačekate 2-3 nedelje za odgovor.

 

Odobrenim organizacijama je dozvoljeno postavljati hiperlinkove ka našem sajtu na sledeće načine:

 

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem uniformnog resursnog lokatora sa kojim je povezan; ili
 • Korišćenjem bilo kakvog drugog opisa našeg sajta koji je povezan, a koji ima smisla u okviru konteksta i formata sadržaja sajta strane koja postavlja link.

 

Upotreba K2 IGaming Partners logotipa ili drugih umetničkih dela za postavljanje linkova neće biti dozvoljena bez ugovora o licenci za zaštitni znak.

 

Odgovornost za Sadržaj:

 

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašem sajtu. Saglasni ste da ćete nas zaštititi i braniti od svih zahteva koji se podižu na vašem sajtu. Nijedan link ne sme se pojaviti na bilo kom veb sajtu koji bi mogao biti tumačen kao klevetnički, nemoralan ili kriminalan, ili koji krši, na drugi način povređuje ili zagovara povredu ili drugo kršenje prava trećih strana.

Zadržavanje Prava:

 

Zadržavamo pravo da zatražimo da uklonite sve linkove ili određeni link ka našem veb sajtu. Saglasni ste sa odmahšnjim uklanjanjem svih linkova ka našem veb sajtu na zahtev. Takođe zadržavamo pravo da u bilo kom trenutku promenimo ove uslove i politiku postavljanja linkova. Postavljanjem trajnog linka ka našem veb sajtu, pristajete da budete obavezani i da se pridržavate ovih uslova postavljanja linkova.

 

Uklanjanje linkova sa našeg veb sajta:

 

Ako pronađete bilo koji link na našem veb sajtu koji smatrate uvredljivim iz bilo kog razloga, slobodno nas kontaktirajte i obavestite nas u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje linkova, ali nismo obavezni da to uradimo niti da vam odgovorimo direktno.

 

Ne garantujemo da su informacije sadržane na ovoj veb stranici tačne. Ne garantujemo njihovu potpunost ili preciznost, niti garantujemo da će veb sajt ostati dostupan ili da će materijal na veb sajtu biti ažuriran.Ograničenje Odgovornosti:

 

U punom obimu koji dozvoljava primenjivo zakonodavstvo, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na naš veb sajt i korišćenje ovog veb sajta. Ništa u ovoj odricanju odgovornosti neće:

 

 • Ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
 • Ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • Ograničiti na bilo koji način našu ili vašu odgovornost na način koji nije dozvoljen primenjivim zakonom; ili
 • Isključiti bilo koju našu ili vašu odgovornost koja se ne može isključiti prema primenjivom zakonu.

 

Ograničenja i zabrane odgovornosti navedene u ovoj sekciji i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom pasusu; i (b) upravljaju svim odgovornostima koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući odgovornosti iz ugovora, delikta i za povredu zakonske obaveze.

 

S obzirom na to da su veb sajt i informacije i usluge na veb sajtu obezbeđeni besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste.